• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Jernbaneverket utarbeidet to rapporter i prosjektet «Videreutvikling av dobbeltsporet på Jærbanen». Arbeidet inngår som en del av Jernbaneverkets arbeid med kommunedelplan for videreutvikling av dobbeltsporet på Jæren med KU.

  • Første fase i prosjektet gikk ut på å gjennomføre en kvalitativ vurdering av et utvalg av tidligere etterspørselsberegninger for dobbeltsporet. Denne analysen kan leses i UA-notat 70/2014
  • Fase to i prosjektet gikk ut på gjennomføre etterspørselsberegninger av ulike forslag til konsepter for togtilbudet på Jærbanen. Analysene er gjennomført med den regionale transportmodellen (RTM) og DOM Nord-Jæren. Supplerende analyser er gjennomført i UA-modellen. Analysen er publisert i UA-rapport 56/2014. Rapporten er lagt ut i revidert versjon 1. mars 2016.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

  • Tormod
    Wergeland Haug
  • Mads
    Berg