• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Som underleverandør til Asplan Viak har Urbanet Analyse AS gjennomført modellberegninger i den regionale trafikkmodellen (RTM) for Statens Vegvesen region sør, i forbindelse med
arbeidet med ny E18 på strekningen mellom Tvedestrand og Arendal.

Last ned dokument her

Andre bidragsytere

  • Tormod
    Wergeland Haug