• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Teknologiske muligher og trender

Dagens samfunn er i rask endring med økende digitalisering og stadig nye teknologiske løsninger, som for eksempel autonome kjøretøy og integrerte mobilitetsløsninger. Det kan utfordre vår tradisjonelle transportplanlegging. 

På nåværende tidspunkt finnes det begrenset med erfaring med slike løsninger, og det er også en teknologi det er knyttet stor usikkerhet til, både med tanke på hva teknologien faktisk vil være, når den kan tas i bruk, hvordan den vil fungere med øvrig trafikk og hvordan den vil mottas. 

Urbanet Analyse har derfor, på vegne av Ruter AS, kartlagt ulike mobilitetstrender for å se på hvilken betydning de vil kunne få for utvikling av et helhetlig mobilitetstilbud i hovedstadsregionen, og da med særlig fokus på hvordan det vil påvirke trafikantene. Rapporten ser også på i hvilken grad vil det være en markedsbasert eller mer regulert teknologisk utvikling, og hvilken rolle et offentlig transportsystem vil spille i et stadig mer individualisert transportsystem.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Bård
  Norheim
 • Marte
  Bakken Resell

Andre bidragsytere

 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Hilde
  Solli