• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Rammeavtale

Sammen med Asplan Viak har Urbanet Analyse inngått rammeavtale med Oslo kommune Klimaetaten om faglig bistand til klima- og transportutredninger, som en av fire leverandører. Formålet med avtalen er å bistå med vurderinger av klimatiltak på transportområdet og i forbindelse med utarbeidelse av ny klimastrategi for Oslo kommune. 

Foto: Oslo kommune Klimaetaten