• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Reisemiddel-fordeling

På oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet skal Urbanet Analyse studere potensialet for overgang fra bil til henholdsvis gange, sykkel og/eller kollektivtransport i mellomstore byområder, og hvilke virkemidler som har størst effekt for å få en overgang fra bil til andre transportformer. 

Hensikten med oppdraget er å få kunnskap om potensialet for endringer i reisemiddelfordeling i de mellomstore byene på et generelt grunnlag, og ikke en detaljert analyse av hver by. Analysen baserer seg blant annet på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Maria
  Amundsen