• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Strategi

Sammen med Asplan Viak skal Urbanet Analyse bistå både Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune i å utarbeide en parkeringsstrategi. I begge prosjektene skal det legges opp til en helhetlig og samordnet parkeringsstrategi i regionen som bygger opp under nullvekstmålet for biltrafikk.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis