• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Utredning

Kolumbus arbeider på bestilling fra Fylkestinget med forenkling av takst og soner for båt i Rogaland. I den forbindelse skal Urbanet Analyse utrede de økonomiske konsekvensene av ulike forenklingsmodeller og anbefale en modell for takst- og sonestruktur for ferge og hurtigbåt. 

Foto: Elisabeth Tønnesen/Kolumbus

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem

Andre bidragsytere

 • Tormod
  Wergeland Haug