• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Behov og muligheter i markedet

Det nasjonale målet om at all vekst i persontransport skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange stiller krav om et attraktivt jernbanetilbud i de største byområdene. Generell befolkningsvekst og fortettede bo- og arbeidsmarkeder vil dessuten føre til at jernbanen kan ha et trafikkgrunnlag i områder hvor det tidligere ikke har vært et reelt marked. Dette gjør at det kan være aktuelt å bygge ny infrastruktur eller gjenåpne banestrekninger som ikke har et ordinært persontogtilbud i dag.  På oppdrag for Jernbaneverket har Urbanet Analyse etablert en metode som gir en systematisk tilnærming til hvilke områder som er relevante å utrede nærmere.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Maria
  Amundsen
 • Bård
  Norheim