• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Kundeundersøkelse

Urbanet Analyse skal gjennomføre en kundeundersøkelse blant befolkningen i Asker og Bærum om deres bruk av kollektivtransport og synet på kollektivtilbudet i området. 

Undersøkelsen skal også kartlegge eventuelle endringer i reiseatferd og årsaker til at man reiser mer eller mindre med kollektivtransport nå enn tidligere. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Ruter AS.

Foto: Ruter AS

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Maria
  Amundsen
 • Katrine
  Næss Kjørstad