• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Utredning

Stavanger Sentrum AS v/CID, Stavanger-regionen Havn IKS, Kolumbus AS, Rogaland Fylkeskommune og Nordic Edge AS har inngått et samarbeid om å utrede en vannbuss i havnebassenget i Stavanger sentrum.

Stavanger Sentrum AS v/CID er formell oppdragsgiver på vegne av partene og Stavanger kommune v/Paal Grini vil være hovedkontakt for leveransen.

Urbanet Analyse skal gjennomføre en analyse av kundepotensialet for 3 ulike rutealternativer.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad
  • Harald
    Høyem