• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Publikasjoner Tilbake

Evaluering

Urbanet Analyse har evaluert to jernbaneinvesteringsprosjekter på vegne av Jernbane­direktoratet, parsellen Barkåker–Tønsberg og Gevingåsen tunnelen. Evalueringen følger en målorientert evalueringsmodell, Conceptmetodikken, der operasjonell, taktisk og strategisk vellykkethet blir vurdert. Prosjektenes samfunnsøkonomiske lønn­somhet er etterprøvd som en del av strategisk vellykkethet.

Spesielt på jernbane kan realisering av effekter av et prosjekt være avhengig av større investerings­tiltak. Barkåker–Tønsberg er tydelig forankret i planene for Vestfoldbanen. Gevingåsen tunnelen ble prioritert med bakgrunn i markedspotensialet mellom Trondheim og Stjørdal. Prosjektet er imidlertid ikke like tydelig forankret i en overordnet vedtatt plan.

Barkåker–Tønsberg har realisert reisetidsbesparelser, mens Gevingåsen tunnelen har ikke nådd mål om spart reisetid. Prosjektene har ikke gitt bedre punktlighet eller økt utnyttet kapasitet. Prosjektene har gitt økt sikkerhet for jernbanen ved sanering av planoverganger, og for Gevingåsen tunnelen ved å flytte traseen bort fra et rasutsatt område.

Det er skrevet en rapport som oppsummerer evalueringen, som vedlegg til rapporten er det utarbeidet et notat som oppsummerer den samfunnsøkonomiske analysen.

Last ned dokument her

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Maria
  Amundsen

Andre bidragsytere

 • Hilde
  Solli
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg