• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Evaluering

På oppdrag for Finnmark fylkeskommune evaluerer Urbanet Analyse måloppnåelse ved anskaffede kollektivkontrakter i fylket. I januar 2016 var det oppstart av nye kollektivkontrakter som innebar en vesentlig endring i ruteopplegget både på sjø og land. Gjennom oppdraget skal det gjennomføres en evaluering av måloppnåelsen i de nye kollektivkontraktene. Vi ser på hvordan dagens kollektivtilbud fungerer med hensyn til rammene og målene som er satt for utvikling av kollektivtransport i fylket. 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Marte
  Bakken Resell
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Bård
  Norheim