• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Faglig vurdering

Urbanet Analyse gjør en faglig vurdering av den foreslåtte kollektivløsningen langs ny E18 Vestkorridoren på vegne av Statens vegvesen og Aas-Jakobsen. 

Vi ser på hvordan den planlagte løsningen vil fungere for trafikantene sammenlignet med dagens system, og hvordan den vil fungere i lys av målsetningene som er satt for kollektivtransporten i korridoren. 

Foto: Hanne Jonassen

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Harald
  Høyem
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andre bidragsytere

 • Eli-Trine
  Svorstøl