• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Forstudie og parameteranalyse

På oppdrag fra Kolumbus skal Urbanet Analyse gjennomføre en forstudie og parameteranalyse til en modell av det planlagte bussveisystemet i Stavanger, Sandens og Sola.

Det skal bygges et ca. 50 kilometer langt bussveisystem fordelt på 26 strekninger i Stavanger, Sandens og Sola. Fordi den skal bygges som BRT-løsning, er den aktuell for en automatisk trafikkleder. En automatisk trafikkleder betegner automatisk styring av trafikkstrømmer (personer, kjøretøy og gods) gjennom trafikkinformasjon, etterspørselsstyring, trafikkregulering og andre tiltak. 

Kolumbus AS skal gå til anskaffelse av en prototype på automatisk trafikkleder, og skal lage en realistisk simulatormodell av bussveisystemet i Stavanger. En modellering av bussveien krever en rekke antakelser og forenklinger, og Urbanet Analyse skal derfor bistå Kolumbus AS med å definere parametere og mål for ytelsen til bussveisystemet gjennom en forstudie og en parameteranalyse. 

Rapporten vil være et viktig grunnlagsmateriale for utviklingen av prototype for å sikre at simulering og utvikling av automatisk trafikkleder gir realistiske og virkelighetsnære resultater.

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Harald
    Høyem

Andre bidragsytere

  • Eli-Trine
    Svorstøl