• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Analyse

På oppdrag fra Kolumbus skal Urbanet Analyse analysere et utvalg av de mange sykkeldelingsordningene som finnes verden over.

Sykkeldelingsordninger har økt voldsomt i utbredelse de siste årene, og antall delesykler som er offentlig tilgjengelig har mer enn tredoblet seg fra 2013 til 2016. Formålet med prosjektet er å forsøke å identifisere viktige elementer som bidrar til at noen ordninger er mer vellykkede enn andre. 

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Maria
    Amundsen