• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

Analyse

På oppdrag fra Trondheim kommune skal Urbanet Analyse vurdere hvordan restriksjoner på bilbruk kan bidra til å nå målsetninger om reduksjon i biltrafikk og klimagassutslipp. 

Oppdraget skal vurdere endringer i parkerings- og bomsystemet og vise hvordan ulike restriktive virkemidler påvirker trafikkmengden i Trondheim, sammensetningen av bilparken og klimagassutslippene. 

Som en del av oppdraget skal det gjennomføres en markedsundersøkelse som kartlegger hvilke faktorer som påvirker beslutningen om kjøp av nullutslippsbiler.  

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Bård
  Norheim
 • Harald
  Høyem
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Kristine
  Wika Haraldsen