• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Videre evaluering av to jernbanestrekninger

Videre evaluering av to jernbanestrekninger

Forskningsprogrammet Concept på NTNU har etterevaluert to jernbaneprosjekter – Gevingåsen tunnel og Barkåker-Tønsberg. Evalueringen er basert på en evaluering Urbanet Analyse har gjennomført på oppdrag av Jernbanedirektoratet av de samme to prosjektene. Urbanet Analyses evaluering hadde hovedvekt på måloppnåelse og samfunnsøkonomi. Gjennom datainnhenting, intervjuer og analyse har Concept-evalueringen utfylt Urbanet Analyses sin evaluering. I etterevalueringen i regi av Concept er prosjektet det også gitt poengscore som oppsummerer vurderingen.

Evalueringene i Concept-programmet bruker standard evalueringsmetodikk. Målet er å undersøke hvor vellykket prosjektene har vært i et bredt perspektiv og å kunne sammenligne ulike prosjekter på tvers av sektorer.

Concept - programmets evaluering ligger her: https://www.ntnu.no/concept/ev...

Mer om evalueringene og kriterier kan leses her: http://concept-eval.ivt.ntnu.n...


Se rapport