• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Urbanet skal på oppdrag fra Ruter utforske ny mobilitet og selvkjørende kjøretøy

Urbanet skal på oppdrag fra Ruter utforske ny mobilitet og selvkjørende kjøretøy

Selvkjørende kjøretøy diskuteres som en enestående mulighet som skal revolusjonere transportsystemet og gjøre oss uavhengig av egen bil. Er det så enkelt?

Hvilke utfordringer og muligheter ligger i digitalisering og kjøretøysutviklingen? I prosjektet nye teknologiske trender og betydning for mobilitet skal Urbanet på oppdrag fra Ruter utforske selvkjørende kjøretøy og hva det kan bety for trafikanter og transportsystem. 

Selvkjørende kjøretøy kan være stamlinjer, matebusser og mindre kjøretøy. Kjøretøyene kan være delte eller private. I prosjektet vil vi se på erfaringer fra forsøk og studier fra andre byer og se på hvilke muligheter og hindringer ulike løsninger innebærer. Hvilke konsekvenser ulike løsninger har for trafikantene er sentralt – blir det lettere eller vanskeligere å reise, hva betyr selvkjørende kjøretøy for reisetid og trygghetsfølelse? Er det spesielle forutsetninger som må være på plass for at løsningen skal fungere?


Se rapport