• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Urbanet Analyse på Teknologidagene

Urbanet Analyse på Teknologidagene

Teknologidagene er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren, og foregår 23.–27. oktober i Trondheim. Urbanet Analyse holder to innlegg: 

Tirsdag 24. oktober, 08.45, holder Ingunn Ellis og Eli-Trine Svorstøl innlegget «De gående og syklistenes behov og forutsetninger». Innlegget er en del av seminaret «Bedre drift og vedlikehold for gående og syklende – workshop», hvor man skal presente og diskutere foreløpige resultater fra forskningsprogrammet «BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende)». 

Onsdag 25. oktober, 13.25, holder Tormod Haug innlegget «Bedre kollektivtransport – Hva bør det satses på?». Tormod presenterer analyser av knutepunktsutvikling i Moss og effektiv virkemiddelbruk i Stockholm. Innlegget er en del av seminaret «Bærekraftig mobilitet og bylogistikk - Smart, grønt og nyskapende». 

Les mer om Teknologidagene 2017.


Se rapport