• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Underviser på masterkurs i kollektivtransport

Underviser på masterkurs i kollektivtransport

Urbanet Analyses Bård Norheim og Torbjörn Eriksson underviser på masterkurset "Strategisk kollektivtrafikplanering" arrangert av Lunds universitet og K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. 

Mandag 22. oktober foreleser Torbjörn Eriksson om hvordan vi kan øke antall reiser i kollektivtransporten. 

Torsdag 25. oktiber foreleser Bård Norheim om finansiering og takster i kollektivtransporten.