• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
To spennende nye prosjekter for Statens vegvesen

To spennende nye prosjekter for Statens vegvesen

Urbanet Analyse skal på oppdrag for Vegdirektoratet analysere reiser til barnehager og reisemiddelfordeling i mellomstore byer. 

Det første prosjektet handler om reisestrømmer i tilknytning til sosial infrastruktur, som barnehager, i de største byområdene. Vi skal blant annet undersøke om det er en sammenheng mellom lokalisering av sosial infrastruktur og transportmiddelvalg. Les mer her. 

Det andre prosjektet handler om potensialet for overgang fra bil til henholdsvis gange, sykkel og/eller kollektivtransport i mellomstore byområder, og hvilke virkemidler som har størst effekt for å få en overgang fra bil til andre transportformer. Les mer her.


Se rapport