• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Lokal luftkvalitet i Drammen

Lokal luftkvalitet i Drammen

Urbanet Analyse og NILU - Norsk institutt for luftforskning har utarbeidet en revidert tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Drammen. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Drammen kommune i et prosjektsamarbeid med Statens vegvesen.

Utredningen konkluderer med en anbefaling av å innføre piggdekkavgift, eventuelt i kombinasjon med nytt støvdempings- og renholdsregime. Piggdekkavgift viser god effekt, vil ha effekt i hele kommunen, rammer få, og er et billig og enkelt tiltak å gjennomføre.


Se rapport