• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Tilgjengelighet og reisemiddelvalg

Tilgjengelighet og reisemiddelvalg

Urbanet Analyse og Asplan Viak har studert forholdet mellom områders tilgjengelighet med ulike transportmidler og reisemiddelvalg. Økt forståelse av dette kan bidra til bedret beslutningsgrunnlag for arealplanlegging. 

Prosjektet «RVU Dybdeanalyser: Økt forklaringskraft av reisemiddelvalg» er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak på oppdrag av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Prosjektet inngår i Vegdirektoratets forskningsprogram Bedre by. 

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvorvidt tilgjengelighetskartlegginger gjennomført med GIS, kan bidra til å forklare geografiske variasjoner i reisemiddelfordeling.


Se rapport