• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Strategi for innfartsparkering langs Bergensbanen og Sørlandsbanen

Strategi for innfartsparkering langs Bergensbanen og Sørlandsbanen

Sammen med Asplan Viak skal Urbanet Analyse utforme en strategi for innfartsparkering på stasjoner langs Bergensbanen og Sørlandsbanen. Prosjektet består av en situasjonskartlegging av alle stasjonene langs de to banestrekningene, samt en analyse av framtidig potensial for innfartsparkering, gitt forventet på befolkningsvekst og prognoser for reiseatferd.

Prosjektet gjennomføres på oppdrag av Jernbaneverket, og skal ferdigstilles i løpet av 2016.