• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Spørreundersøkelse om nye betalingsløsninger

Spørreundersøkelse om nye betalingsløsninger

Vi gjennomfører for tiden en spørreundersøkelse blant befolkningen i Oslo og Oslos omegnskommuner om nye betalingsløsninger. 

Undersøkelsen er en del av et oppdrag for Oslo kommune Klimaetaten hvor Urbanet Analyse og Asplan Viak skal evaluere nye betalingsløsninger som bompenger, vegprising og lavutslippsone som kan bidra til et fossilfritt sentrum.

De som har mottatt et invitasjonsbrev til denne undersøkelsen, kan gå inn på følgende lenke for å svare: http://survey.urbanet.no/reiser/


Se rapport