• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Skal utarbeide parkeringsstrategi for Rogaland og Hordaland

Skal utarbeide parkeringsstrategi for Rogaland og Hordaland

Sammen med Asplan Viak skal Urbanet Analyse bistå både Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune i å utarbeide en parkeringsstrategi. 

I begge prosjektene skal det legges opp til en helhetlig og samordnet parkeringsstrategi i regionen som bygger opp under nullvekstmålet for biltrafikk.