• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Skal studere design av insentivkontrakter

Skal studere design av insentivkontrakter

Sammen med VTI setter Urbanet Analyse i gang et nytt FoU-prosjekt hvor vi skal studere design av insentiver i kollektivkontrakter. Prosjektet har finansieringsstøtte fra K2.  

Målsettingen er å evaluere potensialet ved de insentivene som ligger i dagens kontrakter, hvilken risikofordeling det er mellom myndigheter og operatører, og hvordan operatørens frihetsgrader påvirker reiseutviklingen.

En rekke nye kontraktsformer er utformet innen lokal kollektivtransport de siste årene. Svenske "Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik" har retningslinjer og anbefalinger for hvordan avtaler skal utformes, men det vitenskapelige grunnlaget for rådene må styrkes.


Se rapport