• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Presenterer nye resultater på Persontrafik 2018

Presenterer nye resultater på Persontrafik 2018

Urbanet Analyse holder tre innlegg på Persontrafikdagene i Stockholm denne uken. Persontrafik er en sentral møteplass for skandinavisk kollektivtransportbransje. 

Torbjörn Eriksson bidrar i sesjonene "Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?" 23.oktober kl.11.00 og "Framtidens kunder och vår syn på kunden" 24. oktober 13.30 

Kristine Wika Haraldsen presenterer en ny studie om optimale insentiver i kollektivkontrakter. Innlegget er en del av sesjonen "Avtal og avtalsutveckling" 24.oktober kl. 10.30. 

Persontrafik beskriver seg selv som en "gemensam arena för kollektiva färdmedel där samverkan och samarbete är ett uppmärksammat koncept. Syftet är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum. I år förstärks det nordiska fokuset ytterligare genom att de båda konferenserna Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden samarrangeras med Persontrafik."


Se rapport