• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Ny Rapport: En målrettet kollektivsatsing er et kostnadseffektivt klimatiltak

Ny Rapport: En målrettet kollektivsatsing er et kostnadseffektivt klimatiltak

Hva skal til for at kollektivtransporten skal spille en mer aktiv rolle i transport- og miljøpolitikken i de største byområdene i Norge? Hovedresultatene fra en analyse Urbanet Analyse har gjort viser at økt kollektivsatsing er en av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som kan gjennomføres i norske byområder, i samspill med andre virkemidler. Kombinert med en målrettet arealplanlegging og restriktiv bilpolitikk kan klimautslippene reduseres med ca 200.000 tonn i 2030 samtidig som kostnadene kan reduseres med 3,7 mrd kr årlig. 

Miljøeffekten av økt kollektivsatsing avhenger av en målrettet satsing på bestemte linjer og ikke en generell økning i kollektivtransporten. I dette prosjektet har vi sett på utvikling av stamlinjenett i Oslo, Kristiansand og Stavanger, knutepunktutvikling i Ålesund og en reorganisering av hele linjenettet i Tromsø. I følge våre analyser kan denne omorganiseringen av kollektivnettet, selv uten en restriktiv bilpolitikk, gi rundt 14 prosent flere reisende og ca. 4000 tonn redusert CO2 uten økte kostnader for kollektivtransporten.


Se rapport