• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Ny samfunnsøkonom på laget!

Ny samfunnsøkonom på laget!

Vi er kjempeglade for å presentere Patrick Berent Ranheim som vår nye medarbeider. 

Patrick er samfunnsøkonom fra UiO med etterutdanning i modeller for trafikkprognoser fra Høyskolen i Molde. Han har jobbet i Bring, Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet og Sweco siden han ble uteksaminert. 

- Jeg liker å jobbe med å videreutvikle metoder og verktøy for analyser av kollektivtransport, sier Patrick. 

Patrick har lang erfaring med bruk av analysemodeller og nytte-kostvurderinger innen samferdsel. Han vil i hovedsak arbeide med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter. Patrick utdannet seg til jurist mens han jobbet i Jernbaneverket. 

- Jeg liker å lære nye ting. Nå lærer jeg å spille piano og plukke sopp.