• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
NRK om behovet for bussjåfører

NRK om behovet for bussjåfører

NRK dekker rapporten Urbanet Analyse har skrevet for NHO Transport. 

Det trengs 1000 nye bussjåfører årlig frem mot 2030 dersom de vedtatte politiske målene om å ta fremtidens trafikkvekst kollektivt, sammen med gange og sykkel, skal nås. Dette har Urbanet Analyse estimert på oppdrag for NHO.

Norge er avhengig av å utdanne 1000 nye sjåfører hvert år for å få nok folk til å reise kollektivt, skriver NRK med referanse til rapporten.


Se rapport