• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Modeller for bærekraftig bytransport

Modeller for bærekraftig bytransport

Resultatene av to FoU-prosjekter, HUT og STRATMOD, som omhandler bærekraftig bytransport er publisert denne uken. 

STRATMOD er et FoU-prosjekt hvor Urbanet Analyse i samarbeid med Sintef, NTNU og VTI har utviklet en strategisk modell for bærekraftig bytransport. Modellen er anvendt for å vurdere effekter av virkemiddelpakker i Oslo, Stockholm og på Follobanen. Resultatene av prosjektet kan du lese om her. 

HUT (Hållbara Urbane Transporter) er et FoU-prosjekt med støtte fra Vinnova hvor Urbanet Analyse og VTI har utviklet en modell for analyse av bærekraftig bytransport basert på den svenske transportmodellen Sampers.Resultatene av prosjektet kan du lese om her.