• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Markedspotensiale på Nord-Norgebanen

Markedspotensiale på Nord-Norgebanen

Urbanet Analyse skal sammen med Asplan Viak og Transportøkonomisk institutt oppdatere planmateriale for Nord-Norgebanen for Jernbanedirektoratet. 

Det er Asplan Viak som har inngått avtale med Jernbanedirektoratet om bistand til utredningen av en mulig jernbane Fauske – Tromsø. Blant annet skal kostnadsestimater, markedspotensial og samfunnsøkonomi vurderes.

Urbanet skal bidra med ny kartlegging av markedspotensialet på strekningen. Analysene gjennomføres ved hjelp av modellsystemer for person- og godstrafikk som gjerne brukes i forbindelse med nasjonal transportplan.

Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet


Se rapport