• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Lærdommer fra Skandinavia

Lærdommer fra Skandinavia

Urbanet Analyse har bidratt i utarbeidelsen av rapporten «The Scandinavian way to better public transport», som sammenligner organiseringen av kollektivtrafikken, bruken av kontrakter og tilbudsnivået i Norge, Sverige og Danmark. Rapporten er forfattet av Transport Research Institute ved Edinburgh Napier University på oppdrag fra Urban Transport Group (UTG).

Rapporten konkluderer med offentlig transport i Skandinavia har følgende kjennetegn:

  • Et høyfrekvent tilbud av god kvalitet og med god dekning også utenfor rush
  • Smart og enkelt billettsystem som gjelder flere transporttyper
  • Høy kollektivandel
  • Ambisiøse planer for kollektivtransportens rolle i å redusere klimagassutslipp og andre utslipp ved å både legge opp til overgang til kollektivtransport og en utslippsfri kollektivtransport
  • Strategier for kollektivtransporten som er i samsvar med bredere nasjonale og regionale mål om økonomisk utvikling, arealplanlegging og sosial utjevning
  • Signifikante innovasjoner, inkludert billett-teknologi, smarte billettsystemer og kundeservice
  • Offentlig støtte til busstrafikken som underbygger høy kvalitet (med et høyere støttenivå en i britiske byregioner, med unntak av svenske byer der støtte per tur er lavere)
  • Sammenlignbare eller lavere offentlig støtte per passasjerkilometer for jernbanetjenester.

Mer informasjon og rapporten kan leses på http://www.urbantransportgroup.org/resources/types/reports/scandinavian-way-better-public-transport


Se rapport