• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Kollektivtransportboka i fjerde utgave

Kollektivtransportboka i fjerde utgave

Kollektivtransportboka er kommet i fjerde utgave. Boka handler om utfordringer, muligheter og løsninger for byområdene. Transportveksten i byområdene gjør det nødvendig med nye grep for å begrense kø- og miljøutfordringene og få en ønsket byutvikling. Boka vektlegger rammebetingelser og virkemidler som er avgjørende for kollektivtransportens utvikling. Samtidig viser kollektivtransportboka trender og utvikling.

Den nye utgaven trekker sammenhenger mellom kollektivtransporten i Norge og Sverige, og er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet i Norge og K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Sverige. Boka er skrevet av Urbanet Analyse.

Boka viser at kollektivtransporten er i medvind, og at antall kollektivreiser per innbygger i byområdene øker. I mange norske byområder har kollektivtransporten vokst mer enn det som skal til får å nå nullvekstmålet for biltrafikken. Veksten i kollektivreiser er større i Sverige enn i Norge. I de tre største svenske länene har bruken av kollektivtrafikk økt med 16 prosent fra 2005 til 2014 – økningen i Norge var på 6 prosent i de seks største byområdene.

En mer miljøvennlig transportutvikling kan spare samfunnet for betydelige summer, omtrent 7 mrd kr årlig i sparte transportkostnader. Det er bred politisk enighet om økt kollektivsatsing - men ikke om virkemidlene. Kostnadene framover er avhengig av virkemiddelbruken. Framover må kollektivtransporten bli mer effektiv slik at vi får mer kollektivtransport for pengene.

De tidligere utgavene av kollektivtransportboka er:

  • Fakta om kollektivtrafikk (1991)
  • Fakta om kollektivtransport (1995)
  • Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (2007)
  • Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder (2017)


Se rapport