• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Insentiver for bedre kollektivtransport

Insentiver for bedre kollektivtransport

Urbanet Analyse har studert insentiver i kollektivkontrakter i samarbeid med VTI med støtte fra K2, og nå er rapporten publisert. 

I Sverige har de forsøkt med store passasjerinsentiver i anbudskontraktene for å stimulere operatørene i kollektivtrafikken til nytenkning og innovasjon. Likevel skjer det lite nytt. Det skyldes ikke lite innovative kollektivselskaper, men at insentivene ikke står i forhold til kostnadene ved å utvikle tilbudet.

Resultatene viser blant annet at: 

  • Dagens insentiver ikke gjør det bedriftsøkonomisk lønnsomt å øke tilbudet
  • Det vil være et betydelig samfunnsøkonomisk tap ved ikke å subsidiere kollektivtransporten
  • Passasjerinsentivene må være 220–300 prosent av dagens takst for å få operatøren til å levere et samfunnsøkonomisk optimalt tilbud
  • Med høye passasjerinsentiver vil store frihetsgrader til operatøren medføre en betydelig økning i samfunnsnytte fordi operatøren kan balansere rutetilbud og takster i samsvar med trafikantenes preferanser og betalingsvillighet 
  • Høye insentiver trenger ikke å bety økte offentlige utgifter. Høye passasjerinsentiver gir grunnlag for at operatør kan hente ut profitt, og vil derfor være villig til å by på å kjøre tilbudet i et område. Dette representerer et endret anbudssystem med optimale insentiver. 

Se rapport