• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Hvordan planlegge for fremtidens trafikanter?

Hvordan planlegge for fremtidens trafikanter?

Torbjörn Eriksson og Katrine Næss Kjørstad skriver om fremtidens kollektivtrafikanter i nyeste utgave av Trafikforum. 

Forfatterne skriver at dersom vi skal få flere til å reise kollektivt må vi ta på alvor at de som er vant til å kjøre bil har en høyere verdsetting av tid enn kollektivtrafikanter. Det betyr at tiltak for å redusere reisetiden og øke påliteligheten er viktige tiltak for kollektivtransporten, og kanskje viktigere enn å endre på takstene. 

Foto: Trafikforum


Se rapport