• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Hvordan måle utviklingen i markedsandeler?

Hvordan måle utviklingen i markedsandeler?

I et nytt prosjekt skal Urbanet Analyse vurdere hvordan utviklingen i kollektivtrafikkens markedsandeler i Oslo og Akershus kan kartlegges på en bedre måte enn i dag. 

Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Ruter i samarbeid med Odyssey AB v/Andreas Nergård som blant annet arbeider med integrasjon av data for mer effektive resultatmålinger.

Les mer om prosjektet her.


Se rapport