• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Hvordan lykkes med sykkeldelingsordninger?

Hvordan lykkes med sykkeldelingsordninger?

Urbanet Analyse skal analysere et utvalg av verdens sykkeldelingsordninger på oppdrag fra Kolumbus i Rogaland.

Kolumbus ble fra 2017 av ansvarlig ikke bare for kollektivtilbudet med buss og båt i fylket, men for et komplett mobilitetstilbud til innbyggerne. Sammen med tolv kommuner i Rogaland har Kolumbus fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å utvide regionens unike bysykkelordning.

Sykkeldelingsordninger har økt voldsomt i utbredelse de siste årene, og antall delesykler som er offentlig tilgjengelig har mer enn tredoblet seg fra 2013 til 2016. Formålet med prosjektet er å forsøke å identifisere viktige elementer som bidrar til at noen ordninger er mer vellykkede enn andre. 

Det er også ønskelig å få analysert nettverkseffektene, det vil si hva som kan betraktes som "kritisk masse" for at kundene skal oppfattet tilbudet som pålitelig og nyttig for deres bruk. Videre er det ønskelig å få belyst sammenhengen mellom en sammenhengende infrastruktur for delesykkelordninger og andelen som benytter ordningen.


Se rapport