• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Hvordan få ned kostnadene i kollektivtransporten?

Hvordan få ned kostnadene i kollektivtransporten?

Kan vi få en liten andel trafikanter til å flytte reisen sin utenfor rushtiden, kan vi redusere kostnadene ved kollektivtransporten. Urbanet Analyses studie av tidsdifferensierte takster viser et stor potensiale i Oslo og Bergen, og finner at tidsdifferensierte takster kan øke antall reiser utenfor rushtrafikken og redusere tilskuddsbehovet til kollektivtrafikken. 

Urbanet Analyse holdt fem innlegg på konferansen Transportforum i januar i år. VTI aktuellt har i etterkant intervjuet Torbjörn Eriksson om kostnadsutviklingen i kollektivtransporten og Kristine Wika Haraldsen om Urbanet Analyses studie av potensiale for tidsdifferensierte takster. 

VTI aktuellt finner du her, og du kan lese om Urbanets studier på sine 23 og 27.


Se rapport