• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Frokostseminar: effekter av revidert Oslopakke 3

Frokostseminar: effekter av revidert Oslopakke 3

Enigheten om revidert Oslopakke 3 den 5. juni 2016 innebar vesentlige endringer fra forrige avtale. Økt satsing på kollektivtrafikk og sykkel endrer balansen av porteføljen i tråd med politiske mål i både Oslo og Akershus om å begrense bilenes andel av trafikkarbeidet.

COWI har sammen med en gruppe underkonsulenter gjennomført beregning av effekter på trafikk, miljø og samfunn. Urbanet Analyse har gjennomført studier av konsekvenser for kollektivtransporten, fordelingsvirkninger og effekter av det nye sykkelvegnettet. 

Resultatene og anbefalingene fra disse prosjektene presenteres på frokostseminaret 17. november kl. 08.30-10.30 på Kulturhuset i Youngs gate 6. Se program og påmelding.