• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Fornøyde med kollektivtilbudet i Asker og Bærum

Fornøyde med kollektivtilbudet i Asker og Bærum

Ved årsskiftet 2016/17 gjennomgikk kollektivtilbudet i Bærum store endringer. Busstilbudet innad i Bærum ble styrket med flere nye ruter og økt frekvens, mens det ble færre direkteavganger inn til Oslo. 

På oppdrag fra Ruter gjennomførte Urbanet Analyse en markedsundersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen i Asker og Bærum våren 2018. Resultatene fra denne viser at flertallet er fornøyd med kollektivtilbudet i området. 

Et flertall oppgir at de opplever at antall avganger har blitt bedre etter ruteomleggingen, men samtidig har misnøyen med muligheten til å reise direkte og med punktligheten økt, særlig blant befolkningen i Bærum. Analysen viser likevel at de fleste reiser like mye med kollektivtransport nå som de gjorde for et par år siden, til tross for tilbudsendringen.


Se rapport