• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Faglig rådgivning for handlingsprogram for kollektivtransport

Faglig rådgivning for handlingsprogram for kollektivtransport

I forbindelse med fylkeskommunens arbeid med et nytt handlingsprogram til kollektivtransportplan Buskerud, bistår Urbanet Analyse med faglig rådgivning underveis i prosessen. Oppdraget består i oppdatering av deler av faktagrunnlaget i kollektivplanen, samt innspill til tiltak og faglige føringer for det videre arbeidet.


Se rapport