• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Evaluerer løsninger for fosilfritt sentrum

Evaluerer løsninger for fosilfritt sentrum

Urbanet Analyse er i gang med et prosjekt hvor vi skal evaluere nye betalingsløsninger som kan bidra til et fossilfritt sentrum. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak på oppdrag fra Oslo kommune Klimaetaten.  

Som en del av prosjektet gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant befolkningen i Oslo og Oslos omegnskommuner. De som har mottatt et invitasjonsbrev til denne undersøkelsen, kan gå inn på følgende lenke for å svare: http://survey.urbanet.no/reiser/

Les mer om prosjektet ved å følge lenken under. 


Se rapport