• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Er det potensiale for et nytt båttilbud i Stavanger?

Er det potensiale for et nytt båttilbud i Stavanger?

Urbanet Analyse skal analysere kundepotensialet for 3 ulike rutealternativer for et båttilbud i havnebassenget i Stavanger sentrum. 

Det er Stavanger Sentrum AS v/CID, Stavanger-regionen Havn IKS, Kolumbus AS, Rogaland Fylkeskommune
og Nordic Edge AS som har inngått et samarbeid om å utrede en vannbuss i havnebassenget i Stavanger
sentrum. 

Stavanger Sentrum AS v/CID er formell oppdragsgiver på vegne av partene og Stavanger kommune v/Paal Grini vil være hovedkontakt for leveransen.