• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Debatt om holdeplassavstand

Debatt om holdeplassavstand

I debattinnlegget «Holdeplassavstand – en gang til» kritiserer Harald Minken fra Transportøkonomisk institutt det metodiske grunnlaget for vår beregning av optimal holdeplassavstand for buss. 

Vi svarer på kritikken i Samferdsel ved å presisere metoden og forutsetningene som danner grunnlaget for Minkens innlegg.

Det finnes ingen fasit på hva som er riktig holdeplassavstand. Urbanet Analyse har utviklet en modell som beregner optimal gjennomsnittsavstand i et område basert på trafikantenes verdsetting av tid. Beregningene viser hvordan optimalisering kan gi flere reisende og redusere kollektivtransportens finansieringsbehov.

Gjennomsnittstrafikanten finnes ikke

Beregningene vi presenterer i artikkelen «Færre holdeplasser –  flere reisende» viser at optimal holdeplassavstand for en gjennomsnittstrafikant er langt høyere enn dagens holdeplassavstand i Oslo og Stavanger. 

Minken skriver at gjennomsnittsverdier ikke sier alt og at det ikke er gjennomsnittsindividet som blir sittende hjemme om gangveien blir for lang. Det er selvfølgelig helt riktig. I beregningene for Oslo og Stavanger ser vi på gjennomsnittstrafikanten som et eksempel.

Med tidsverdier for spesifikke grupper gir modellen mulighet for spennende analyser av tilrettelegging for ulike grupper, og en av styrkene til modellen er nettopp at vi kan gjøre analyser for ulike trafikantgrupper.

Les resten av debatten i Samferdsel
Se rapport