• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Bistår i arbeidet med byvekstavtale

Bistår i arbeidet med byvekstavtale

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Telemark fylkeskommune sannsynliggjøre om grunnlaget for byvekstavtale Grenland bidrar til å nå nullvekstmålet. 

Bystrategi-samarbeidet er i gang med å utarbeide grunnlag for forhandlinger om en byvekstavtale med staten, med sikte på forhandlinger i løpet av høsten 2018. For å kunne forhandle om en avtale er det et statlig krav om å «sannsynliggjøre at den sammensatte pakken av prosjekter, tiltak og virkemidler vil bidra til å nå nullvekstmålet».

Arbeidet består i å kvalitetssikre virkemiddelpakkens sammensetning, og beregne/sannsynliggjøre i hvilken grad denne vil bidra til å nå nullvekstmålet. 


Se rapport