• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
Analyse av reisevaner for Mjøsbyen

Analyse av reisevaner for Mjøsbyen

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst analysere reisene i Mjøsbyen basert på reisevaneundersøkelsen 2013/14. 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner skal utarbeide en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Analysen skal hovedsakelig baseres på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14. Oppdraget gjennomføres for Statens vegvesen Region øst.

Foto: cyclingnorway


Se rapport