• norsk bokmål
  • svensk
  • engelsk

Aktuelt

Tilbake
90 på frokostseminar om revidert Oslopakke3

90 på frokostseminar om revidert Oslopakke3

Urbanet Analyse og COWI arrangerte frokostseminar på Kulturhuset i Oslo med over 90 deltagere 17.november. Oslopakke3-sekretariatet innledet om prosjektet, og temaet skapte stort engasjement.  

COWI har sammen med en gruppe underkonsulenter gjennomført beregning av effekter på trafikk, miljø og samfunn, mens Urbanet Analyse har gjennomført studier av konsekvenser for kollektivtransporten, fordelingsvirkninger og effekter av det nye sykkelvegnettet. 

Resultatene og anbefalingene fra disse prosjektene ble presentert på frokostseminaret, og presentasjonene er lagt ut her. 


Se rapport