• norsk bokmål
 • svensk
 • engelsk
Aktive prosjekter Tilbake

STRATMOD

STRATMOD-prosjektet er et samarbeid mellom Ruter, Jernbaneverket, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH. Hensikten med prosjektet er å utvikle et strategisk modellverktøy for kunne gjennomføre bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene.

STRATMOD-modellen er utviklet som en overordnet strategisk modell med muligheten til å inkludere kvalitetsfaktorer på storsonenivå, og med fleksibelt valg av tidsverdier og prisfølsomhet. Det overordnede nivået gjør det mulig å relativt enkelt kunne vurdere effekten på transportmiddelfordelingen som følge av ulike tiltak. I tillegg inkluderer verktøyet et kostnadsmodul som gjøre det mulig å estimere konsekvenser for de offentlige budsjettene gitt ulike scenarier for transportutvikling og virkemiddelbruk.

Samtidig med STRATMOD-prosjektet ble det startet et tilgrensende prosjekt i Sverige med en  del parallelle problemstillinger. Prosjektet Hållbara urbana transporter (HUT) er et samarbeid mellom VTI og Urbanet Analyse, og er finansiert av Vinnova innenfor programmet «Trafikk og miljøinnovasjoner».

Bidragsytere fra Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen